Aktualności

17 czerwca 2018 18:37 | Aktualności

DOKUMENTACJA NA KONFERENCJĘ PLENARNĄ

Dokumentacja dotyczy wszystkich pracowników pedagogicznych: Sprawozdanie nauczyciela wypełniaja wszyscy pracownicy pedagogiczni Pozostałe dokumenty zgodnie z funkcją lub wykonywanymi zajęciami lub zadaniami.

czytaj więcej »

25 maja 2018 09:50 | Aktualności

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA ZA ROK SZKOLNY 2017/2019

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 24 maja 2017r. w sprawie: zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej, rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art. 69 ust. 4 , 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017...

czytaj więcej »

18 marca 2018 12:51 | Aktualności

REKRUTACJA DO KLASY I 2018/2019

ZAPISY DO I KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁEJ. ( 2018/2019 ) INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W ROKU 2011 ORAZ 2012 ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DZIECI KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szanowni Państwo, W 2018 roku przyjmowanie dzieci do...

czytaj więcej »

18 marca 2018 12:47 | Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2018/209

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Publiczne Przedszkole w Białej Oddziały zamiejscowe w : Gostomi, Solcu, Prężynie, Ligocie Bialskiej, Śmiczu informuje: Od 03 kwietnia do 20 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy...

czytaj więcej »

21 lutego 2018 09:17 | Aktualności

MONITORING PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2017/2018

Zarządzenie w sprawie monitoringu podstawy programowej obowiazujący od roku szkolnego 2017/2018. ( załaczniki)

czytaj więcej »

21 lutego 2018 09:03 | Aktualności

SPRAWOZDANIE Z NADORU PEDAGOGICZNEGO

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej. Sprawozdanie zostło zaprezentowane w dniu 12 lutego 2018 r. na konferencji plenarnej. ( załacznik )

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 18:50 | Aktualności

Dokumentacja na konferencję podsumowującą.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZKOWA : KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA: Załączniki: wypełniają wychowawcy ( załącznik z nast.. nauczyciel przedmiotu – przekazuje wychowawcy) Klasyfikacja klas 1-3 Klasyfikacja klas 4 -7 Załączniki do klasyfikacji ( oceny nast., naganne) Wykaz uczniów objętych pomocą...

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 18:49 | Aktualności

Zarządzenie wsprawie zwołania konferencji klasyfikacyjnej i podsumowującej I semestr roku szkolnego 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie zwołania zebrań rady pedagogicznej w dniu 30 stycznia oraz 02 lutego 2018r. Na podstawie art. 69 ust. 4 , 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządzam,...

czytaj więcej »