Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

e - dziennik

LOGOWANIE DO E - DZIENNIKA

https://portal.librus.pl/