Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej
Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Kadra

Joanna Macioł

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel