Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

05 listopada 2020 19:25 | Aktualności

Zarządzenie nauka zdalna do 29.11.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 06.11.2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 w związku

czytaj więcej »

03 listopada 2020 18:55 | Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 02.11.2020 r. w sprawie: regulaminu określającego organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 02.11.2020 r. w sprawie: regulaminu określającego organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia fun

czytaj więcej »

26 października 2020 17:50 | Aktualności

Zajęcia, które się nie odbędą.

Zajęcia ze względu na nieobecność nauczyciela umieszczone zostaną w zakładce " Nauczanie online" w informacji "Nieobecności nauczycieli ....". Na dzień 27.10 .2020 r. - w PSP Biała ze względu na choroby lub kwarantannę nieobecnych jest 10 nauczycieli. W przypadku nieobecności nauczyciela...

czytaj więcej »

25 października 2020 12:59 | Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE. W związku z tym, że od poniedziałku ( 26.10.2020 r.) klasy I – III jako jedyne będą mieli zajęcia stacjonarne informuję: wejście do budynku szko

czytaj więcej »

24 października 2020 20:14 | Aktualności

ZARZADZENIE DYREKTORA _ NAUCZANIE OD 26.10. do 08.11.2020.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 23.10.2020 r. w sprawie: zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe dniach od 26.20.2020 do 08

czytaj więcej »

23 października 2020 18:26 | Aktualności

Nauka zdalna od 26.10.2020 r. - INFORMACJE

Nowe zasady funkcjonowania szkoły od 24.09.2020 r. Nauczanie zdalne od 26.10.2020 do 08.11.2020 r. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowan

czytaj więcej »

22 października 2020 10:30 | Aktualności

Zmiana ceny posiłków

Od miesiąca października w porozumieniu z organem prowadzącym zwiększona została cena posiłków o 30 groszy. Zmiana ceny posiłków wydawanych przez stołówkę. Wpłaty do 15 każdego miesiąca. KONTO do wpłaty: 65 8903 0002 2001 0001 8395 0001 ( w tytule obowia

czytaj więcej »

17 października 2020 16:57 | Aktualności

NAKAZ NOSZENIA MASECZEK

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW Szanowni Państwo Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w przestrzeni publicznej: w środkach transportu publicznego; w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwaró

czytaj więcej »

12 października 2020 20:06 | Aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty - meble .....

Wybór najkorzystniejszej oferty - meble .... ZAŁĄCZNIK

czytaj więcej »

12 października 2020 11:57 | Aktualności

PROCEDURY COVIDOWE W ZSP BIAŁA

Rocedury na okres epidemi Cocid 19. ZAŁĄCZNIKI

czytaj więcej »