Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej
http://zspbiala.pl

19 maja 2020 07:36 | Aktualności

Konsultacje ósmoklasistów

OD DNIA 25.05 UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH MAJA MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONSULTACJACHJEST: ZAPOZNANIE SIE Z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA                  ( ZAŁACZNIK), WYPEŁNIENIE DEKLARACJI (ZAŁACZNIK) , PRZESŁANIE DEKLARACJI NA ADRESpspb1@o2.pl lub wrzucenie do skrzynki przy wejściu do budynku szkoły w terminie do 22.05 do godz.10.00 . Informacja o terminie podana zostanie na stronie internetowej lub poprzez inne łacza do poszczególnych uczniów.

Załączniki:

deklaracja_konsultacje.docx [17 KB]

wewnetrzna_procedura_bezpieczenstwa.docx [25.5 KB]