Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej
http://zspbiala.pl

24 czerwca 2020 19:29 | Aktualności

Konferencja Podsumowujaca ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie  przygotowania i opracowania dokumentacji na konferencję plenarną podsumowującą II semestr i rok szkolny 2019/2020

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych do opracowania dokumentacji własnej działalności w roku szkolnym 2019/2020 z wyszczególnieniem działań w ramach pracy zdalnej uczniów.

§ 2.

Dokumentacja  podsumowująca rok szkolny jest dostępna w sekretariacie zespołu oraz na stronie http://zspbiala.pl/ w aktualnościach.

§ 3.

Cała dokumentacja sprawozdawcza powinna być opracowana elektronicznie ( obowiązkowo czcionka Times New Roman rozmiar 12 ) w terminie:

oraz przesłana na adres dyrektorzsp@o2.pl

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Biała,24.06.2020 r.                                                     Dyrektor ZSP Lesław Czerniak

Załączniki:

zarzadzenie.doc [28 KB]

sprawozdanie_nauczyciela_2019_2020_sem1.doc [61 KB]

sprawozdanie_zespolu_wychowawczego.doc [44.5 KB]

sprawozdanie_zespolu_przedmiotowego.doc [53.5 KB]

rewalidacja_sprawozdanie.doc [45.5 KB]

spr_swietlica.doc [72 KB]

spr_zespolu_pomocy_pych_pedagog.doc [45.5 KB]

spraw_psychologa.doc [26 KB]

spraw_zajec_wyrownawczych.doc [40 KB]

sprawozadanie_su.doc [39 KB]

sprawozdanie_koordynatora_ds_bezpieczenstwa.doc [44.5 KB]

sprawozdanie_logopeda.doc [35 KB]

sprawozdanie_z_dzialalnosci_biblioteki.doc [49.5 KB]

sprawozdanie_z_pracy_pedagoga_szkolnego.doc [26.5 KB]

sprwozdanie_zespolu_ds_ewaluacji_wew.doc [24.5 KB]

zajecia_hikn.doc [25 KB]

zajecia_wdz.doc [25 KB]