| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej

Aktualności

18 marca 2018 12:51 | Aktualności

REKRUTACJA DO KLASY I 2018/2019

ZAPISY

DO I KLASY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA  w BIAŁEJ

( 2018/2019 ) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH  W ROKU 2011 ORAZ 2012 ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DZIECI KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo,

 W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   -   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej,

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będzie trwało do 06 kwietnia  2018 r.

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r.

 Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dzieci do szkoły, wypełniają Wniosek –  (dostępny na stronie internetowej zespołu http://zspbiala.pl , w sekretariacie zespołu i u kierowników szkół filialnych).

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Wniosku załączają Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają do Sekretariatu zespołu lub kierownika szkoły filialnej WNIOSEK – rozpatrzenie wniosku nastąpi po 20 kwietnia 2018 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie Wniosku obowiązuje także rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych poza obwodem szkoły. Do Wniosku należy załączyć Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych:

1.     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej: uczniowie klas I-III z miejscowości: miasto Biała oraz sołectwa: Józefów , Wasiłowice, Prężyna, Olbrachcice, Browiniec Polski, Solec, Wilków, Krobusz , Grabina i Otoki;

2.     Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Gostomi Nr 46a z klasami I-III - miejscowości: Gostomia, Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice i przysiółek Żabnik.

3.     Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Radostyni Nr 99 z klasami I-III - miejscowości: Ligota Bialska i Radostynia.

4.     Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Śmiczu Nr 106 z klasami I-III - miejscowości: Śmicz, , Miłowice , Kolnowice i Laskowiec.

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Przeczytano: 802 razy. Wydrukuj|Do góry