Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

02 kwietnia 2019 11:22 | Aktualności

REKRUTACJA DO KLASY I _ 2019 - 2020

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej

                                                                                48 -210 Biała ul. Tysiąclecia 16

                                                                                Tel. 774387047

                                                                                 http://zspbial.pl                                                                                          ogłasza

ZAPISY DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2019/2020          

w dniach:    01.04.2019 – 15.04.2019 - dzieci z obwodu szkoły

           15.04 – 19.04.2019 -dzieci spoza obwodu szkoły

         sekretariat szkoły  w godzinach: 9.00 – 14.00

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej: uczniowie klas I-III z miejscowości: miasto Biała oraz sołectwa: Józefów , Wasiłowice, Prężyna, Olbrachcice, Browiniec Polski, Solec, Wilków, Krobusz , Grabina i Otoki;

  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Gostomi Nr 46a z klasami I-III - miejscowości: Gostomia, Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice i przysiółek Żabnik.

  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Radostyni Nr 99 z klasami I-III - miejscowości: Ligota Bialska i Radostynia.

  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Śmiczu Nr 106 z klasami I-III - miejscowości: Śmicz, , Miłowice , Kolnowice i Laskowiec.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dzieci do szkoły, wypełniają  Wniosek –  (dostępny na stronie internetowej zespołu http://zspbiala.pl , w sekretariacie zespołu i u kierowników szkół filialnych).

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Wniosku załączają Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają do Sekretariatu zespołu lub kierownika szkoły filialnej WNIOSEK – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 25 kwietnia 2019 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie Wniosku obowiązuje także rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych poza obwodem szkoły. Do Wniosku należy załączyć Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Informacje szczegółowe dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I i rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, u kierowników szkół filialnych oraz na stronie http://zspbiala.pl


Załacznik poniżej: WNIOSEK

Przeczytano: 529 razy. Wydrukuj|Do góry