| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej

Aktualności

15 kwietnia 2020 12:41 | Aktualności

REKRUTACJA DO KLASY I 2020 / 2021

REKRUTACJA DO KLASY I _ 2020 - 2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej

                                                                                48 -210 Biała ul. Tysiąclecia 16

                                                                                Tel. 774387047

                                                                                 http://zspbial.pl                                                                                          ogłasza

ZAPISY DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2020/2021         

w dniach:    15.04.2020 – 20.04.2020 - dzieci z obwodu szkoły i dzieci spoza obwodu obwodu szkoły i szkól filialnych                             ( obwód szkół podany poniżej).         

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej: uczniowie klas I-III z miejscowości: miasto Biała oraz sołectwa: Józefów , Wasiłowice, Prężyna, Olbrachcice, Browiniec Polski, Solec, Wilków, Krobusz , Grabina i Otoki
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Gostomi Nr 46a z klasami I-III - miejscowości: Gostomia, Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice i przysiółek Żabnik.
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Filia w Radostyni Nr 99 z klasami I-III - miejscowości: Ligota Bialska i Radostynia.
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej – Filia w Śmiczu Nr 106 z klasami I-III - miejscowości: Śmicz, , Miłowice , Kolnowice i Laskowiec.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dzieci do szkoły, wypełniają  Wniosek –  (dostępny na stronie internetowej zespołu http://zspbiala.pl ).

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Wniosku załączają Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – dotyczy to także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rozpatrzenie wniosku dzieci spoza obwodu szkoły i szkół filialnych nastąpi do 27 kwietnia 2020 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie Wniosku obowiązuje także rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych poza obwodem szkoły. Do Wniosku należy załączyć Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Informacje szczegółowe dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I i rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonów: dyrektor: 513157207, zastępca d/s szkoły: 513157210, sekretarz zespołu:513157211oraz na stronie http://zspbiala.pl

Wniosek o rekrutacyjny składamy do 20.04. wraz z załącznikami.

ZMIENIONE ZASADY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ

Sposoby dostarczenia: na adres pspb1@o2.pl - mailowo, dostarczenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola w Białej oraz pocztą na adres:Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej, 48-210 Biała ul. Tysiąclecia 16

W przypadku braku załączników: prosimy o oświadczenie, że zostaną dostarczone w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIK: Wniosek - poniżej

Przeczytano: 455 razy. Wydrukuj|Do góry