| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej

Aktualności

06 maja 2020 20:56 | Aktualności

Zarządzenie dyrektora o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu.

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej

z dnia 6.05.2020

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Białej działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19

 

       Na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 20202 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r., Nr 6. Poz. 69 z późn. zm. ), §4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz.493), w porozumieniu z organem prowadzącym

zarządzam co następuje

 

§ 1

      W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zawiesza prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym , Publiczne Przedszkole w Białej od 06 maja do 18 maja 2020 r.

§ 2

      W okresie od 06 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r.  zajęcia prowadzone są z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dnie podjęcia.

 

                                                                                           Dyrektor ZSP Biała

                                                                                           Lesław Czerniak

Przeczytano: 236 razy. Wydrukuj|Do góry