Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

WITAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW - CIESZYMY SIĘ Z POWROTU DO SZKOŁY - ZACHOWAJCIE DYSTANS I ZKRYWAJCIE USTA I NOS - WITAMY

Aktualności

24 czerwca 2020 19:29 | Aktualności

Konferencja Podsumowujaca ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie  przygotowania i opracowania dokumentacji na konferencję plenarną podsumowującą II semestr i rok szkolny 2019/2020

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych do opracowania dokumentacji własnej działalności w roku szkolnym 2019/2020 z wyszczególnieniem działań w ramach pracy zdalnej uczniów.

§ 2.

Dokumentacja  podsumowująca rok szkolny jest dostępna w sekretariacie zespołu oraz na stronie http://zspbiala.pl/ w aktualnościach.

§ 3.

Cała dokumentacja sprawozdawcza powinna być opracowana elektronicznie ( obowiązkowo czcionka Times New Roman rozmiar 12 ) w terminie:

  • do dnia 15 lipca 2020 r.
  • dokument „ sprawozdanie nauczyciela…” opracowują wszyscy pracownicy pedagogiczni w części ich dotyczącej.

oraz przesłana na adres dyrektorzsp@o2.pl

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Biała,24.06.2020 r.                                                     Dyrektor ZSP Lesław Czerniak

Przeczytano: 374 razy. Wydrukuj|Do góry