Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

05 listopada 2020 19:25 | Aktualności

Zarządzenie nauka zdalna do 29.11.2020 r.

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej

z dnia 06.11.2020 r.w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

Na podstawie:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    zarządzam, co następuje:

§1

  1. Od poniedziałku, 09 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużam zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Przedszkole, będzie funkcjonowało bez zmian.
  2. Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII  kontynuują nauczanie w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Nauczyciele mający zajęcia w klasach I-III pracują według planu lekcji w trybie zdalnym, pracę wykonują w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. .
  4. Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła ma obowiązek  zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

a)     Ustalam, iż nauczyciele mający zajęcia w świetlicy pracują w trybie stacjonarnym w budynku szkoły, w przypadku braku zainteresowania przez rodziców tą formą opieki przechodzą  w tryb pracy zdalnej.

  1. Zajęcia wynikające z orzeczeń (rewalidacja, zdw, zkk, logopedia) odbywają się w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym.
  2. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.

a)     Wypożyczenia odbywać się będą przez telefoniczne złożenie zapotrzebowania i określenie terminu odbioru.

 

§2

Zarządzenie obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www zespołu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2020 r.


                                                                                                           Dyrektor ZSP Biała

Lesław Czerniak

 

Przeczytano: 370 razy. Wydrukuj|Do góry