Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Przedmiotowe Systemy Oceniania

16 listopada 2020 11:29 | Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiotowe systemy oceniania

Przemiotowe systemy ocenia - patrz załączniki

czytaj więcej »