Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej
Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

RODZICE

04 grudnia 2020 10:24 | RODZICE

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców

E-dziennik wprowadzony jest w formie testowej – obowiązujący aktualnie jest dziennik papierowy. Dane wpisywane w e-dzienniku mogą być niepełne – mogą występować braki. Dziennik aktualnie jest konfigurowany przez administratora w treściach dla pracowników, rodziców i...

czytaj więcej »

03 września 2020 11:05 | RODZICE

UBEZPIECZENIE

Informacja dla rodziców. Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2020 20:40 | RODZICE

ZASADY PRACY I OCENIANIA NAUKI ZDALNEJ.

W związku z wieloma pytaniami Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Białej wydał dwa zarządzenia, które odnoszą się do zasad prowadzenia nauki zdalnej, zasad oceniania i innych. Zarzadzenia można przeczytać w załącznikach.

czytaj więcej »

28 czerwca 2018 09:51 | RODZICE

Wykaz podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

wykaz podręczników - patrz załącznik

czytaj więcej »

12 marca 2017 16:51 | RODZICE

WNIOSEK DO I KLASY 2017/2018

PATRZ ZAŁĄCZNIK

czytaj więcej »

06 marca 2013 13:12 | RODZICE

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2013/2012

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej informuje, że w sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy do klas pierwszych dzieci z rocznika 2006 i 2007, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014

czytaj więcej »