Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej
Nauczanie zdalne dla klas IV - VIII trwa do odwołania - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

15 marca 2020 12:39 | Aktualności

PILNE - Zarządzenie Dyrektora ZSP

PILNE!!!

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 12 marca 2020 r.  do dnia 25 marca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej oraz w Publicznym Przedszkolu w Białej  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dnia 12 i 13 marca 2020 r. będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

  

                                                                   Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej

Lesław Czerniak

Przeczytano: 521 razy. Wydrukuj|Do góry