Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej
Nauczanie zdalne dla klas IV - VIII trwa do odwołania - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

24 marca 2020 20:36 | Aktualności

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Komunikat Dyrektora

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniana  się koronawirusa:

Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolu ulega przedłużeniu do dnia 10 kwietnia 2020r.
Od dnia 25 marca będzie prowadzone zorganizowane zdalne nauczanie.

 Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że zgodnie z decyzją MEN zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole nie oznacza dni wolnych od nauki. Dlatego, aby zapewnić realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego uczniowie naszej szkoły będą uczyć się w domu drogą elektroniczną. Już w minionym tygodniu wypróbowaliśmy taki kontakt z Wami. Część klas kontaktuje się poprzez założone grupy na aplikacji Skayp, część poprzez WhatsApp, część poprzez kontakt mailowy a część poprzez stronę  internetową zspbiala.pl gdzie w zakładce nauczanie online umieszczane są materiały dydaktyczne.  

Od 25 marca na stronie zspbaiala.pl umieścimy plan zdalnego nauczania w poszczególnych klasach oraz informacje o realizowaniu zajęć w inny sposób. Codziennie uczniowie będą mieli możliwość pobrania komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli. W godzinach od 9.00 do 14.00 nauczyciele którzy udostępnili uczniom lub rodzicom adresy mailowe lub nr telefoniczne będą do dyspozycji uczniów i rodziców w celu koniecznych konsultacji. Wkrótce zostaniecie zapoznani z zasadami oceniania podczas nauczania zdalnego. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej w zakładce: nauczanie online.

Uczniowie! Proszę codziennie na bieżąco śledzić umieszczane informacje na stronie zespołu i w ramach kontaktów online z nauczycielami. Proszę w terminach wyznaczonych przez nauczycieli wykonywać wskazane polecenia, zadania, ćwiczenia.

 Rodzice! Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Współpracujcie z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów. Rodzice uczniów klas I-III oraz przedszkolaków bądźcie w stałym kontakcie z nauczycielami waszych dzieci, a zwłaszcza z wychowawcami.

Życzę zdrowia, odpowiedzialności i satysfakcjonującej współpracy.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP w Białej

Lesław Czerniak 

Przeczytano: 493 razy. Wydrukuj|Do góry