Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej
Nauczanie zdalne dla klas IV - VIII trwa do odwołania - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

RODZICE

03 września 2020 11:05 | RODZICE

UBEZPIECZENIE

Informacja dla rodziców.

            Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 473).

            Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami Rodzice.

            Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

            Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki.

           Ponadto w maju 2018r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (RODO), która zaostrza przepisy dotyczące danych osobowych.

Jednocześnie żeby pomóc podjąć Państwu decyzję, szkoła w porozumieniu z Radą Rodziców w ramach długoletniej współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA przedstawia zakres ubezpieczenia grupowego dla naszej placówki.

 • suma ubezpieczenia – 10 000 zł.
 • Refundacja kosztów leczenia NNW – 2000 zł.
 • Dieta szpitalna w wyniku NNW – 20 zł ( za każdy dzień pobytu)
 • Dieta szpitalna z powodu choroby Sars Covid – 19 – 20 zł
 • Wariant ubezpieczenia II
 • Składka za ubezpieczenie – 55 zł.

 

Deklarację o chęci przystąpienia do tej formy ubezpieczenia proszę złożyć  wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły w jak najkrótszym terminie.

 

W załączeniu Polisa

Informacja dla rodziców.

            Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 473).

            Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami Rodzice.

            Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie przedszkola, jak i w przypadku imprez i wycieczek  w kraju.

            Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki.

           Ponadto w maju 2018r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (RODO), która zaostrza przepisy dotyczące danych osobowych.

Jednocześnie żeby pomóc podjąć Państwu decyzję przedszkole w ramach długoletniej współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA przedstawia zakres ubezpieczenia grupowego dla naszej placówki.:

 • suma ubezpieczenia – 10 000 zł.
 • Refundacja kosztów leczenia NNW – 3000 zł.
 • Dieta szpitalna z powodu choroby Sars Covid – 19 – 20 zł
 • Wariant ubezpieczenia II
 • Składka za ubezpieczenie – 38 zł.

Deklarację o chęci przystąpienia do tej formy ubezpieczenia proszę złożyć  wychowawcy grupy lub u zastępcy dyrektora ds. przedszkola w jak najkrótszym terminie.

             

            Polsa w załączeniu 

Przeczytano: 246 razy. Wydrukuj|Do góry